6th Sep 2017

Većina ljudi kada pomisli na internet, pomisli na sajtove poput Google, Facebook, Twitter, odnosno pomisli na mogućnosti kao što su internet kupovina, uspostavljanje interakcije...


17th Aug 2017

Keylogger može biti softver ili hardver koji ima sposobnost da beleži sve što otkucate na tastaturi, a taj sadržaj čuva u log fajlu koji je najčešće kriptovan. Keylogger može da...


1st Aug 2017

Phishing i spear-phishing su stalna pretnja svim korisnicima, a najveći broj ovih napada usmeren je na kompanije. Kompanije koriste spam filtere i AV rešenja, ali to ne može spre...


24th May 2017

Prve online bankarske usluge pojavile su se krajem 1990-ih i odmah postale izazov za sajber-kriminalce. S obzirom na to da su se banke trudile da naprave robustan sistem bezbedno...


21st Dec 2016

Verovatno ste čuli rečenicu da neko novo sajber security rešenje štiti od nepoznatih pretnji i ta činjenica se ističe kao prednost tog rešenja. Šta to u stvari znači i zašto je v...


9th Nov 2016

Sajber-napadi današnjice su sofisticiraniji, ozbiljniji i ostavljaju dalekosežnije posledice. Pre desetak godina počeli su masovni napadi krađe identiteta, kao i krađe podataka u...


15th Sep 2016

Pojam Zero-Day može da se odnosi na dve stvari, Zero-day ranjivost i Zero-day pretnju.

Zero-day ranjivost je bezbednosni propust u softveru, na primer u browseru, aplikaciji...


5th Sep 2016

Verovatno ste primetili da neki URL-ovi počinju sa "http://", a neki sa "https://". Možda ste zapazili i da "https" često imaju sajtovi na kojima treba da ostavite osetljive inf...