28th Dec 2018

Doživeli ste sajber napad. Iscureli su osetljivi podaci o korisnicima, klijentima, zaposlenima... Šta i kako dalje? Koraci koje napravite nakon ovakvih saznanja mogu značajno pob...


14th Nov 2018

IT security tržište nikad nije bilo uzbudljivije, možemo slobodno reći ni haotičnije, nego danas. Nikad nije postojalo toliko različitih pretnji, pa stoga, logično, ni toliko raz...


27th Feb 2018

Broj sajber bezbednosnih pretnji iz dana u dana rapidno raste zbog čega profesionalci iz ove oblasti gotovo da nemaju prava na grešku. Postala je neophodnost eliminisati faktor n...


6th Feb 2018

BEC prevara, odnosno business email compromise ili direktorska prevara je vrsta sofisticiranog sajber napada gde su meta kompanije koje sarađuju sa ino dobavljačima i/ili kom...


7th Nov 2017

Incident kao što je povreda privatnosti podataka (data breach) može biti katastrofičan, kako za kompaniju, tako i za zaposlene. Sve češće se kompanije suočavaju sa neprijatnom re...


19th Oct 2017

Vreme je ključ – brzo reagovanje na pretnju u slučaju bilo kakvog sajber incidenta je najvažnija stvar kada je u pitanju reagovanje na bezbednosne incidente. Sudeći prema skorašn...


19th Oct 2017

Svako može postati žrtva prevare koja cilja pojedinačne internet korisnike ili kompanije, bez obzira da li je u pitanju početnik ili prekaljeni „surfer“. Ljudi smo, ljudski je gr...


11th Oct 2017

Postaje standard da odgovorni IT sektori donose planove reagovanja u slučaju sajber-incidenata. Postavlja se pitanje kako spremiti organizaciju da odgovori na ove pretnje.

Najv...