1st Feb 2024

Ako zamislimo vaš IT sistem kao tvrđavu u kojoj postoje tajne odaje, prostorije u koje ne sme svako da uđe, onda možemo da kažemo da je PAM (Privileged Access Management) čuvar k...


8th Jun 2023

Era tehnoloških inovacija u kojoj imamo sreću (ili nesreću) da živimo obeležena je stalnom težnjom za bržom, sigurnijom i efikasnijom bežičnom komunikacijom. Iz te težnje nastao...


12th Nov 2020

Upoznali ste se sa pojmom SSL-a i jasno vam je da SSL služi za bezbednu, odnosno kriptovanu razmenu informacija na internetu, ali vas sad buni šta je TLS i kakvi su to TLS sertif...


4th Nov 2020

Izraz “Living off the Land” u engleskom jeziku koristi se za stil života u kom se ljudi odriču modernih tekovina civilizacije i pokušavaju da žive samo od resursa koje mogu da do...


10th Aug 2020

Svi smo se susreli sa nekim tipom spam email poruka. Danas se iza tih spam poruka kriju razne vrste malicioznih napada. Zato je bitno da razumemo kako funkcionišu SPF, DKIM i DM...


19th Sep 2019

Phishing email je vrsta online prevare gde napadač pomoću emaila pokušava da ukrade vaše kredencijale (korisničko ime i lozinka) ili da zarazi vaš računar. Ovakva elektronska poš...


19th Dec 2018

Šta je malver?

Malver (eng. malware) je reč izvedena od dve reči – “Malicious Software”, i predstavlja svaki softver koji je napisan u maliciozne svrhe, odnosno koji ima cilj d...


26th Sep 2018

U drugoj lekciji Male škole SSL-a govorimo o vrstama SSL sertifikata. Pokazaćemo vam kako da ih razlikujete i kako da znate koji sertifikat je odgovarajući za koju vrstu sajta. N...