Malware analiza (beta)

Malware analiza (beta)

Pošaljite fajl na malware analizu


Izaberite fajlove (maksimalno 5) koje želite da pošaljete na analizu. Fajlovi mogu biti i komprimovani (.zip). Nakon slanja fajlova na analizu, prikazuju se rezultati osnovne analize (da je fajl prepoznat kao malware ili ne, za šta se koristi VirusTotal servis), a ukoliko je potrebno fajl se šalje dalje na "detonaciju" tj. izvršavanje i na osnovu njegovog ponašanja donosi se izveštaj da li je fajl malware ili ne. Ukoliko ostavite vaš email, detaljan izveštaj se šalje emailom nakon "detoniranja" i analize.