Hakovana NASA!

Hakovana NASA!

Kompromitovani podaci se već mogu kupiti na Dark Webu!

Hakovan Reddit

Hakovan Reddit

Kompromitovani emailovi, lozinke, privatne poruke.