Mailsploit – nova email ranjivost

Mailsploit – nova email ranjivost

Ranjivost, koja pogađa Outlook 2016, Windows 10 Mail, Apple Mail i Yahoo Mail za iOS i Android, omogućava napadačima da zamaskiraju adresu pošiljaoca.