Hakovana NASA!

Hakovana NASA!

Kompromitovani podaci se već mogu kupiti na Dark Webu!

Najgore lozinke u 2018.

Najgore lozinke u 2018.

Password, admin, 123456, welcome, iloveyou samo su neki od najgorih izbora koje možete napraviti kada birate lozinku.