Antivirus je mrtav - šta dalje?

Antivirus je mrtav - šta dalje?

Antivirus je efikasan u zaštiti od poznatih pretnji i njihovih novih varijanti, ali svake sekunde nastane novi virus i tu dolazi do problema...