Nova ažuriranja za Microsoft

Nova ažuriranja za Microsoft

Pet ažuriranja su označena kao kritična zbog toga što se ranjivosti povezane s njima mogu iskoristiti za napad.