Šta je keylogger?

Bilo da se zove keylogger, spyware ili softver za nadzor, u pitanju je digitalno prisluškivanje koje prati sve što otkucate na tastaturi, svaki klik...

Šta je keylogger?

Keylogger može biti softver ili hardver koji ima sposobnost da beleži sve što otkucate na tastaturi, a taj sadržaj čuva u log fajlu koji je najčešće kriptovan. Keylogger može da beleži sadržaj instant poruka koje razmenjujete, sadržaj imejl poruka i bilo šta što otkucate na tastaturi....

Šta je biznis imejl prevara i kako se boriti protiv nje?

U poslednje 3 godine broj biznis imejl prevara se povećao čak 24 puta. Symantec najavljuje nove mehanizme detekcije!

Šta je biznis imejl prevara i kako se boriti protiv nje?

Phishing i spear-phishing su stalna pretnja svim korisnicima, a najveći broj ovih napada usmeren je na kompanije. Kompanije koriste spam filtere i AV rešenja, ali to ne može sprečiti sve napade, posebno ne napade u kojima se koriste dobro osmišljene tehnike socijalnog inženjeringa, kao što je...

Kratka istorija bankarskog trojanca

Kada i kako su nastali, kako su evoluirali i šta odlikuje novu generaciju bankarskih trojanaca...

Kratka istorija bankarskog trojanca

Prve online bankarske usluge pojavile su se krajem 1990-ih i odmah postale izazov za sajber-kriminalce. S obzirom na to da su se banke trudile da naprave robustan sistem bezbednosti, sajber-kriminalci su shvatili da će biti teško napasti same banke. Zbog toga su se opredelili za napad koji se lak..

Šta su nepoznate sajber pretnje i kako se zaštititi?

Tradicionalna rešenja za bezbednost štite samo od poznatih pretnji, ali kako da se zaštitimo od sve većeg broja nepoznatih pretnji?

Šta su nepoznate sajber pretnje i kako se zaštititi?

Verovatno ste čuli rečenicu da neko novo sajber security rešenje štiti od nepoznatih pretnji i ta činjenica se ističe kao prednost tog rešenja. Šta to u stvari znači i zašto je važno? Većina tradicionalnih bezbednosnih rešenja osmišljena je tako da se bori protiv poznatih pretnji. To z...